Lidenskap for havbruk

Erfaring og kunnskap er vår styrke. Vi bygger en ny næring langs kysten av Norge – fra rogn til ferdig torskefilet.

Sunn mat fra havet

Vår integrerte verdikjede sikrer et produkt i verdensklasse. Vi har valgt å bygge opp hele vår verdikjede lokalt langs norskekysten. Det betyr full kontroll fra rogn til ferdig pakket filet – og tilbyr sunn, fersk torsk hver eneste dag. Hele året.

Fremtidens
havbruk

I mer enn femti år har norske havbrukere dratt ut på merdkanten i all slags vær, og gjort Norge til en ledene nasjon innen moderne havbruk. Gjennom ny teknologi og ny kunnskap er det nå klart for et nytt kapitel i norsk havbrukshistorie. Med en helnorsk verdikjede har GADUS som ambisjon å bli en verdensledende produsent av oppdrettstorsk. 

Vårt ansvar

Vi skal være en aktør som spiller på lag med naturen – og alt vi gjør er tuftet på bærekraftige prinsipper, og et ansvar for livet i havet. Vi produserer i dag protein med et lavt fotavtrykk fra en verdikjede hvor vi satser på fornybar energi, lokal verdiskapning og en total utnyttelse av torsken vår. 

Menneskene

For å skape et produkt av høyeste kvalitet trengs det mennesker som brenner for faget sitt. Styrken i vår selskap er nettopp menneskene – våre ansatte har høy kompetanse og lang erfaring fra havbruk. Sammen jobber de alle mot et felles mål, en torsk i verdensklasse. 

Fiskevelferd

En fisk som har det godt, smaker også godt. Vi strekker oss hver dag lengre for at fisken skal ha det best mulig: lavere tetthet, bedre fór og høy kompetanse gir oss svært gode resultater.  

Lokal verdiskapning

Vi skal være en medspiller og ta en aktiv del av lokalsamfunnene der vi er til stede. Med nye arbeidsplasser og økt verdiskapning skal vi bidra til å holde lys i husene langs kysten.

Fiskevelferd

En fisk som har det godt smaker også godt. Vi strekker oss hver dag lengre for at fisken skal ha det best mulig: lavere tetthet, bedre fôr og høy kompetanse gir oss svært gode resultater.

Lokal verdiskapning

Vi skal være en medspiller og aktiv del av lokalsamfunnene der vi er til stede. Med nye arbeidsplasser og økt verdiskapning skal vi bidra til å holde lys i husene langs kysten.

Et hav av muligheter

I GADUS finner du blant annet røktere, biologer, økonomer, ingeniører, mekanikere og elektrikere. Vi trenger stadig nye kloke hoder både på sjøen og på land – vil du være en del av fremtidens havbruk?