Sertifisering for miljø og matsikkerhet

Sertifisering for miljø og matsikkerhet

I juni ble Gadus Group sertifisert etter GlobalG.A.P standarden. Dette er en viktig milepæl for oss, og vårt arbeid innen torskeoppdrett.

Vi er veldig fornøyde med å ha oppnådd sertifiseringen, forteller leder for kvalitet Lene Risbakk med et smil. Hun forteller at dette er noe de har jobbet mot i over 1 år, og er noe alle har vært med på for å oppnå. Videre forteller hun at dette godkjentstempelet fra GlobalG.A.P vil gi kundene som skal kjøpe fisken ytterligere trygghet på at Gadus er en ansvarlig produsent som produserer trygg og sikker mat og ivaretar både miljøet, fisken og de ansattes vel og ve.

Arbeidet med å få sertifiseringen har vært grundig og noe alle har gjort en god jobb med. Det var viktig at alle var kjent med de forskjellige standardene og kriteriene som måtte oppfylles. Ved å kunne vise til godkjentstempelet fra GlobalG.A.P vil det kunne gi en trygghet til kunden når de skal kjøpe fisken. Da vet de at alle kriteriene er oppfylt i alle de forskjellige leddene, og at torsken er av den beste kvaliteten.

Forkortelsen G.A.P står for Good Agriculture Practice. Sertifiseringen fra GlobalG.A.P dokumenterer at vi oppfyller de strenge kriteriene som er satt. Sertifiseringen er tildelt av Det Norske Veritas AS (DNV) etter en revisjon av hele Gadus og anleggene hvor det produseres mat. Det bli sett på flere forskjellige punkter, blant annet ansattes helse og sikkerhet, lovgivning, dyrevelferd og miljø – og økologisk omsorg. Med sertifiseringen kan bedrifter garantere at alle ledd i produksjonen oppfyller de satte kravene.

Det er svært gledelig at vi har fått denne sertifiseringen. Det er en anerkjennelse av det målrettede, systematiske og harde arbeidet alle de flinke menneskene, som jobber i Gadus, legger ned. Nå begynner arbeidet med å videreføre at vi hver eneste dag oppfyller og etterlever alle kravene vi har innfridd. Både miljø og kvalitetsarbeid må hele tiden vedlikeholdes og forbedres, avslutter Risbakk.