Tildelt ny lokalitet i Vestnes

Tildelt ny lokalitet i Vestnes

Den 20. juni fikk vi endelig godkjenning fra fylkeskommunen til å starte havbruksaktivitet i Vestnes kommune, ved lokalitet Vorpeneset.

«Etter en lang og grundig prosess er vi svært tilfredse med endelig å få denne avklaringen, slik at vi kan sette i gang drift, produksjon og verdiskaping umiddelbart etter sommeren» sier konsernsjef og gründer Ola Kvalheim. «Denne tildelingen gir helt nødvendig forutsigbarhet for vår virksomhet og våre folk. Vi har mer enn 50 ansatte i Gadus, og inkludert samarbeidspartnere er det mer enn 75 mennesker som jobber med å skape sunne og fantastiske måltider av torsk», sier Kvalheim

«Vi synes det er svært positivt at forvaltningen følger opp de politiske ambisjonene om økt vekst i sjømatproduksjonen, gjennom en bærekraftig dyrking av havet langs kysten av Norge. Verden trenger mer mat produsert med et lavere fotavtrykk, og vi opplever dette som et steg i riktig retning for å nå de målene som Norge har forpliktet seg til på vegne av verdenssamfunnet. Det vil også kunne bidra til å sikre mattryggheten vår i en mer utrygg verden», sier Kvalheim

Gadus er en helintegrert sjømatprodusent med aktivitet i 7 kommuner fra Kinn i sør til Indre Fosen i nord. Målt i antall ansatte er selskapet Norges største innen oppdrett av torsk, og har etablert en omfattende produksjon i hele syklusen til fisken, samt foredling og salg. «Vi skal være en ledende produsent av sunn mat fra havet med høyeste kvalitet og lavest mulig fotavtrykk. Våre foreløpige resultater og erfaringer er svært oppløftende, både på settefisk og i havbruk. Dette gir oss mye energi og sterk tro på at vi kan fortsette å vokse og videreutvikle vår virksomhet i tråd med planen i årene som kommer», sier Kvalheim

Etter en lang prosess med omfattende kartlegginger og undersøkelser gjennomført av uavhengige og akkrediterte tredjeparter er det tildelt nødvendige tillatelser fra Statsforvalteren, Mattilsynet, Kystverket og Møre og Romsdal Fylkeskommune. «Vi har gjort grundige undersøkelser av både strøm og bunnforhold i området og dokumentert at dette er en lokalitet som er svært godt egnet for oppdrett av torsk» sier leder for forretningsutvikling og gründer, Tor Olav Seim. Anlegget vil bestå av 10 merder med en tilhørende fôrflåte, og allerede til høsten vil det settes ut fisk produsert ved selskapets egne yngel- og settefiskanlegg i Trøndelag og på Nordmøre. «Vi er allerede i prosess med å tilsette 8 faste ansatte, 2 lærlinger og 3 ekstrahjelper. Ved full drift vil det være opp mot 15 ansatte ved anlegget» sier Seim

Siden oppstarten i 2020 har Gadus skapt mer enn 50 arbeidsplasser og betydelige positive ringvirkninger i kommunene vi opererer i. «Denne nye næringen vil bidra med arbeidsplasser, aktivitet og verdiskapning i bygdene langs kysten. Norge er Silicon Valley for produksjon av mat fra havet, og det gir enorme muligheter basert på vårt eksisterende økosystem innen akvakultur. Å tilføre kystnorge ny økonomisk aktivitet er svært viktig for å sikre levedyktige og fremgangsrike lokalsamfunn også utenfor storbyene. Med produksjon av sunn og bærekraftig mat til en stadig voksende verden, bidras det til å opprettholde norske eksportinntekter slik at vi kan videreføre vår velferd når norsk økonomi skal omstilles bort fra olje og gass og inn i fremtiden», sier Kvalheim.